Pro praktikanty, příznivce a studenty ájurvédy

ajurveda-brno

Zajíc předhoní lišku, protože zatímco liška běží za obědem, zajíc běží o život.

                                              Pacovský

Nesuďte a nebudete souzeni

           Lukášovo evangelium

Nemoci nepadají z nebe, nýbrž jsou výsledkem malých hříchů, které denně spácháme.                                                                                                                                 Hippokrates

Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a  odpovědnost za své chování.

Dalajláma

Chceme-li nalézt základní příčinu našich nemocí, zjistíme, že jsou to následky odtržení se od Zákona.

Paracelsus­

Domů » Učebnice ájurvédy » Prevence a zdraví » Léčení nemocí » Stadia nemoci – samprapti

Stadia nemoci – samprapti

Podle ájurvédy je každá nemoc výsledkem předešlých příčin. Fyzickou příčinou nemoci je nahromadění některého regulátoru a narušení harmonie ostatních. Tento poces probíhá v šesti stádiích, kdy nulté stádium je ideální stav absolutní rovnováhy, kterého podle ájurvédy nelze dlouhodobě dosáhnout. Proto, pokud pozorujeme u sebe některé stádium nemoci, nemusí to nutně znamenat nějaký problém. Je ale vhodné na tuto skutečnost reagovat a zahájit určité ozdravné procesy, které nás rovnováze opět přiblíží.

První stádium – nahromadění – saňčája

Během tohoto stádia se dóša (regulátor), která je zvýšená začne hromadit ve svém sídle. Každá dóša má své sídlo a v něm se přirozeně shromažďuje ve větší míře a v okamžiku, kdy je dóši v těle více se přebytek v těchto místech projeví. Přirozeně mají tendenci dóši, které máme výrazně zastoupené v konstituci a dóša, která převažuje v daném ročním období. K hromadění dóši také dochází během drobných a krátkodobých problémech s životosprávou, či při jiném oslabení organismu.
Toto stádium můžeme sledovat velmi obtížně, obvykle v pulzu nebo prostřednictvím nepřímých příznaků. Při správné reakci trvá toto stádium krátkodobě a tělo se buďto vrátí k rovnováze nebo přestoupí do vyššího stádia. Moderní medicína považuje toto stádium za zdraví.

Dóša

 • Sídlo
 • Účinek v rovnováze
 • Nemoci v nerovnováze

Váta

 • Plíce, hrtan, střeva, nervy
 • Nadšení, dýchaní, pohyb těla i v těle, nervové vzruchy
 • Ochrnutí, kloubní bolesti, střevní neprůchodnost, nervové nemoci, stres, strach, úzkost, nespavost, únava, oslabení, závratě, neklid

Pitta

 • Žaludek, játra, žlučník, oči, kůže, srdce
 • Zrak, trávení, regulace tepla, vzhled kůže, aura, metabolismus
 • Kožní nemoci, kyselost, žlutý nádech pokožky, teplota, krevní tlak, žízeň, padání vlasů, nažloutlá moč, rakovina, vztek, frustrace, agrese, kyselina močová

Kapha

 • Slizy, trávící šťávy, tekutina na plicích
 • Imunita
 • Vysoký cholesterol, ztuhlost, únava, spavost, otoky, astma, cysty, nádory, projevy dechové nedostatečnosti

Druhé stádium – zhoršení – prakopa

Toto stádium se také někdy označuje jako provokace. Jedná se o to, že dosud nenaplněný pohár zvýšené dóši se i nadále plní. Dóša je stále na svém místě, ale již se mohou projevovat větší potíže pro něž je charakteristické, že se jedná o poruchy charakteristické pro danou dóšu na daném místě. Příkladem u Váty jsou třeba křeče, zácpa, nadýmání, u Pitty pálení žáhy a u Kaphy slabé trávení a ospalost. Také toto stádium je dočasné a pokud se na ně nereaguje odpovídající léčbou, která je obvykle rychlá a účinná, dojde k dalšímu stádiu.

Třetí stádium – rozsev – prasara

Během tohoto stádia, nazývaného někdy přetékání, dojde skutečně k situaci, která se lidově označuje, že přetekl pohár. Dóši se již neudrží na svém místě, ale začnou putovat tělem a pronikat do tkání. Přirozeně se přeteklé dóši usazují v místech, která jsou z nějakého důvodu oslabena. Může se jednat o místa minulých nemocí, zděděná (karmická) slabá místa nebo místa nadměrně zatěžovaná, například nevhodnou stravou oslabený zažívací trakt nebo játra. Oslabené místo je podmínkou vzniku nemoci. Je však téměř nemožné se oslabeným místům vyhnout. Pokud o takovém oslabeném místě víme, je velmi efektivní si ho preventivně chránit. Je potřeba si uvědomit, že každý máme oslabené místo jinde a proto stejné příčiny mohou u různých lidí vyvolat zcela jiné důsledky.

Čtvrté stadium – lokalizace – sthána samšrája

Během tohoto stádia již přetečená dóša nalezla slabé místo a v něm se usadila. Semínko nemoci je již na svém místě a začíná růst. Nemoc se ještě neprojevuje typickými příznaky, ale již se necítíme zdrávi. To jsou situace, kdy říkáme, že se necítíme dobře, že na nás něco leze a podobně. Moderní medicína umí v této fázi zasáhnout pouze výjimečně. Na propuknutí nemoci však již obvykle nečekáme dlouho.

Páté stádium – manifestace – vjakti

Nemoc se konečně projevuje v plné síle. Objevují se typické příznaky a propukne akutní stádium nemoci. Průběh může být i docela dramatický a necháme-li nemoc postoupit až takto daleko, často se nevyhneme moderním lékům. Moderní medicína léčí nemoci obvykle až v tomto stádiu. V této fázi je ovšem léčení nemoci velmi obtížné.

Šesté stádium – diferenciace nemoci, komplikace a destrukce tkání – bhéda

Jedná se o stádium, kdy dochází v těle k nevratným změnám, které dříve nebo později vedou k smrti. Nemoc přechází do chronického stádia. I v tomto stádiu nabízí ájurvéda pomoc, buďto formou zmírnění nemoci, stabilizace a v některých případech i uzdravení. Zásahy však musí být zcela jiné důraznosti, než v případě prvních stádií a vyžadují obvykle přehodnocení většiny životních návyků.

Proces nemocí a prevence

Je třeba si uvědomit, že tento proces probíhá v našem těle neustále. Máme ve svém tele pravděpodobně několik potenciálních nemocí v různém stádiu. Proto je důležité vyvodit z výše uvedeného správné závěry.

 • na počátku jakékoliv nemoci je nerovnováha dóš, proto neustálá snaha o rovnováhu regulátorů je velmi efektivní zdravotní opatření
 • ovlivňování prvních stádií nemoci je mnohem jednodušší, než léčení stádií posledních:
  věnujme se především prevenci a dávejme pozor, abychom dóši zbytečně nevychylovali
  učme se citlivosti ke svým pocitům a včas reagujme na jakoukoliv nerovnováhu
 • každá závažná nemoc potřebuje ke svému vzniku oslabené místo v těle:
  snažme se omezit takováto slabá místa vhodnou životosprávou a předcházením nemocí
  slabá místa, která již máme poznejme a šetřeme je a posilujme

Literatura:

Doval,Z.: Ájurvéda I. CAD Press, Bratislava 2007