Pro praktikanty, příznivce a studenty ájurvédy

ajurveda-brno

Nemoci nepadají z nebe, nýbrž jsou
výsledkem malých hříchů, které
denně spácháme.

                                               Hippokrates

Jóganidra

Jedná se o poměrně jednoduchou, ale velmi účinnou metodu, která je v józe provozována relativně krátkou dobu. Někdy bývá nazývána jako jógový spánek. Tuto techniku, tak jak ji dnes praktikujeme, vyvinul Svámí Satjananda Saraswati (1923-2009). Je používána v různých podobách a není vždy dodržována tradiční struktura. Techniku zařazujeme mezi duchovní techniky.

Co je podstatou metody

Jóganidra je metodou, kdy v relaxované poloze na zádech, bez jakéhokoliv pohybu, následujeme v mysli pokyny terapeuta. Vzniká tak stav mezi spánkem a bděním, někdy podpořen relaxační hudbou. Při jóganidře bychom neměli spát, nicméně i prospaná procedura má smysl, protože některá část mysli vnímá.

Kdy je jóganidra vhodná

Technika jóganidry je vhodná nejen pro náš duchovní růst, ale i při léčení prakticky všech závažných chorob, případně v průběhu rekonvalescence. Nezbytnou je při léčení neurologických chorob, které ovšem ájurvéda pojímá komplexněji. Velmi vhodná je také pro osoby trpící ADHD, poruchami propojení mozkových hemisfér a podobně. U osob s závažnějšímy psychickými a psychiatrickými problémy je vhodné provádět tuto metodu pod vedením odborníka na tuto problematiku.

Praktické provádění

Nejjednodušším způsobem praktikování jóganidry je její pouštění z nahrávky. Na konci tohoto článku uvedu zdroje na internetu, kde je možné jóganidru stáhnout a použít. Bohatá je také nabídka jóganidry na CD od Svámí Mahéšvaránandy (Svamidžiho) z Jógy v denním životě. Metodu múže aplikovat i zkušený terapeut přímo.
Nejprve si připravíme bezpečné prostředí. Zajistíme si, aby nás nikdo nerušil, připravíme si nahrávku (terapeuta), podložku pod sebe a nejlépe i přikrývku přes sebe. Můžeme si vzít pod hlavu i polštářek, ale neměl by být příliš velký. Ležet musíme velmi pohodlně, ale spíše na tvrdém. Celou dobu jóganidry bychom měli vydržet bez hnutí a přitom netrpět nepohodlností, případně chladem či horkem. To pak účinnost metody prudce klesá.
Pustíme si nahrávku zavřeme oči a následujeme pokynů terapeuta.

Kdy cvičit

Kdykoliv, když jsou vhodné podmínky. Dle mých osobních zkušeností je nejlepší doba ráno nebo odpoledne po práci. Vhodné je také cvičení večer, ale je lépe oddělit jóganidru a běžný spánek. Podmínkou je vždy si zajistit maximální možný klid.
Jako každé činnosti i jóganidře prospívá pravidelnost. Jóganidru lze cvičit 2x denně i jednou měsíčně. Ve většině případů, čím více, tím lépe, optimální je dle mého názoru 1x denně. Záleží ovšem i na další praxi.

Praktické rady a zkušenosti

Osobně doporučuji jako předstupeň k jóganidře relaxační a meditační techniky, kdy při hrané relaxační hudbě k nám promlouvá terapeut a jejich délka je do 15 minut. Běžná délka jóganidry je 20-60 minut i delší. Kratší jóganidru nebo průpravné techniky jsou vhodné i pro děti.
Součástí většiny jóganider je tak zvaná sankalpa. Jedná se o kladnou myšlenku, které chceme dosáhnout. Měla by jít od srdce, ne týkající se hmotných statků. Ne že by se sankalpy z oblasti hmotných statků neplnily, ale obvykle jinak, než bychom si přáli. Příklady „vhodných“ sankalp: „Jsem zdravý a šťastný“. „Uzdravuji se každý den víc a víc“ Sankalpu je dobré mít připravenu dopředu. Ne vymyšlenou, ale procítěnou, jen pak může být úspěšná. Sankalpy od srdce se často plní velmi rychle. Že se mi narodí dcera jsem se dozvěděl cca 10 minut po skončení jóganidry s tímto přáním.

Když se cvičení nedaří

Je třeba si uvědomit, že i nedokonale provedená jóganidra má svůj smysl.
V počátcích praktikování jsem u každého cvičení usnul, někdy dokonce dřív, než někdo pustil nahrávku. S postupující praxí tento problém ustupoval. Nenechme se proto spánkem znervóznět. Snažme se raději nespat, ale respektujme tělo, ono si samo řekne.
U delších jóganider může být problém vydržet se nehýbat. Mohou se objevit nepříjemné pocity, někdy i bolesti. Řiďme se vlastním instinktem. Někdy je vhodné cvičení ukončit, jindy je lepší vytrvat, nebo pokračovat za cenu pohybu. Poslední možnost doporučuji nejméně. Celý proces se naruší a je obvykle lépe cvičení ukončit. Moje doporučení je v relativně krátké době absolvovat tuto konkrétní jóganidru znovu, dokud nepřejdeme přes kritické místo bez problémů.
Nejhorší variantou je pocit, že děláme jóganidru špatně. Pokusme se v tomto případě odstranit hlavní, i domnělé, nedostatky a poté to neřešme. Lépe nedokonalá praxe, než žádná.

Jóganidry a průpravná cvičení volně ke stažení na internetu

  • Jóga s Terezou cca 20 minut
  • Karel Nešpor větší množství meditačních průpravných cvičení i jóganidry
  • Petr Fulka asi 30 minut
  • Vědomé mateřství průpravné řízené meditace vhodné i pro děti
  • Joganidra v češtině na Youtube
  • Hovory KV cca35 minut
  • Hovory KV se sankalpou cca 16 minut
  • Karel Nešpor cca 30 minut
  • Doporučené odkazy na internetu:
  • Jóga on-line

Autor: Fakír